Het Grauwe Paard

Bitgumerdyk 2 - 9034 GJ Marsum
058 - 254 12 85
Het Grauwe Paard
Het Grauwe Paard

Aan de Bitgumerdyk 2 staat café het Grauwe Paard. In 1998 werd het café overgenomen door Klaas Kuperus. Hij houdt de oude stijl van het café in stand.

Het Grauwe Paard is een echt dorpscafé. Het trekt voornamelijk bezoekers uit Marssum. In het monumentale pand is naast een café ook een snackbar gevestigd. Af en toe staat er live-muziek op het programma. In het weekend van de tweede zondag in september is er kermis.