Het Assink lyceum

Het Assink lyceum

Adres: Van Brakelstraat 1 - 7482 VV Haaksbergen
Telefoon: 053 573 06 06
E-mail: [email protected]
Website: www.hetassink.nl

Het Assink lyceum is een school voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs: vmbo, havo, vwo én vwo+ en gymnasium. Wij dagen onze leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen en zichzelf te verrassen. Het Assink lyceum heeft vijf locaties: twee in Haaksbergen, twee in Eibergen en een in Neede.

Om dit hoge niveau ook voor de komende jaren te kunnen garanderen, werkt Het Assink lyceum projectmatig aan kwaliteitsverbetering op alle locaties. Dit wordt zowel op basis van onderzoek gedaan als op basis van uitkomsten van de jaarlijkse tevredenheidsenquête die we onder ouders en leerlingen afnemen. Door op basis van dit soort onderzoeken plannen te maken en die uit te voeren, vervolgens te kijken of het gewenste resultaat behaald is en de plannen weer bij te stellen en/of nieuwe plannen te maken, werken we aan de systematische verbetering van ons onderwijs. Daarnaast willen we ook verantwoording afleggen aan ouders en leerlingen en met hen in gesprek gaan over resultaten en verbeterplannen.