Hervormde Basisschool de Triangel

Korte Kerkweg 25 - 7954GC Rouveen
0522 - 291 355
Hervormde Basisschool de Triangel
Hervormde Basisschool de Triangel

Op de Triangel geven we onderwijs vorm vanuit ons christelijk geloof. We zien kinderen als unieke schepselen van God met  hun eigen gaven en talenten. We willen een school zijn voor al deze kinderen en bieden daarom passend onderwijs voor ieder kind. Hierbij gaan we uit van  ‘inclusief waar mogelijk, passend waar nodig’. We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en rusten hen toe voor hun plek in de maatschappij. Hierbij streven we naar een goede relatie tussen ouder, kind en school.

We werken dagelijks hard aan de ontwikkeling van alle kinderen op onze school en willen dat de kinderen een realistisch positief zelfbeeld ontwikkelen en inzicht hebben in hun eigen vaardigheden en ontwikkeling. Met behulp van  Positive Behaviour Support (PBS) creëren we een veilige omgeving voor de kinderen. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Bij de hoofdvakken werken we gedifferentieerd naar niveau en tempo. Hierin volgen we de leerlingen systematisch.