Home » Gelderland » Putten » Geloof

Hersteld Hervormde Gemeente te Putten

Henslare 2 - 3882 PK Putten
0341 - 360 357
Hersteld Hervormde Gemeente te Putten
Hersteld Hervormde Gemeente te Putten

De Hersteld Hervormde Gemeente Putten is één van de 118 gemeenten van de Hersteld Hervormde Kerk. Ontstaan in 2004 en in historisch als confessioneel opzicht een voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Onze gemeente telt bijna 1100 leden, waarvan 45% onder de 30 jaar. Onze, met recht jonge gemeente, vindt haar geloofsovertuiging in de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden wordt in de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, waardoor zij zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, alsook in de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, door de Reformatie geschonken aan de kerk in ons land.