Goois Lyceum

Vossiuslaan 2 A - 1401 RT Bussum
035 - 800 3250
Goois Lyceum
Goois Lyceum

Het Goois Lyceum is een heel goede en gezellige school in Bussum. We bieden gymnasium, vwo en havo aan. In de onderbouw volg je naast de gewone vakken een speciale stroom naar keuze. De meeste leerlingen voelen zich snel thuis bij ons op school. We helpen je wennen! Het Goois Lyceum biedt betekenisvol onderwijs
in een veilige en lerende omgeving, waarin zowel vakinhoud als vaardigheden veel aandacht krijgen. Formatieve evaluatie en gedoseerde autonomie stimuleren het eigenaarschap van onze leerlingen over hun leerproces. Leerlingen krijgen de ruimte om zich breed te ontwikkelen en keuzes te maken. Dit alles draagt bij aan de persoonsvorming van onze leerlingen.