Onze drijfveren zijn de kinderen, levenskracht en plezier. Wij proberen vanuit een positieve instelling, duidelijke structuur en regels (welke voor ons normale leefregels zijn) kinderen een veilig, warm en gezellig thuis te bieden en hen te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Wij bieden intensieve zorg met aandacht voor het individuele kind. Wij geven opvoeding,verzorging en behandeling binnen de kleinschaligheid van ons gezinssysteem.