Gereformeerde Basisschool de Zaaier

Dorpsweg 117 - 8051 XT Hattem
038 - 444 1886
Gereformeerde Basisschool de Zaaier
Gereformeerde Basisschool de Zaaier

GROEIEN EN BLOEIEN

Dat is de typering van GBS De Zaaier. We werken en leven met de Bijbel als basis, vanuit een open houding. We geven onderwijs in een veilige omgeving, waar de kinderen samen hun unieke talenten kunnen ontwikkelen.

Het verhaal van de Zaaier is een Bijbelse vertelling. Jezus wil de mensen vertellen dat God het geloof uitzaait in de harten van alle mensen. Een prachtige vergelijking van toen die ook nu nog van betekenis is voor ons.

Op De Zaaier willen we kinderen iets laten zien van de liefde van onze hemelse Vader voor ons. Hij wijst ons de weg, heeft onvoorwaardelijk lief en door zijn lijden en sterven mogen wij leven. We hebben een opgestane Heer!