Gabriëlschool Jenaplan

Kelnarijstraat 40 - 3881 CC Putten
0341 351959
Gabriëlschool Jenaplan
Gabriëlschool Jenaplan

De Gabriëlschool is een school voor basisonderwijs volgens het Jenaplanconcept op Katholieke grondslag. Rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen zijn binnen onze school belangrijke pijlers, waarbij onze visie altijd leidend is.

Meer informatie vindt u op de website!