Fysiotherapie Gorredijk

Stationsweg 24 A - 8401 DP Gorredijk
0513 - 46 28 62
Fysiotherapie Gorredijk
Fysiotherapie Gorredijk

Binnen Fysio Gorredijk wordt veel aandacht geschonken aan bij- en nascholing om de ontwikkeling van ons vak op de voet te volgen. Daarom zijn alle fysiotherapeuten bij fysiotherapie Gorredijk registerfysiotherapeuten. U kunt ons vinden in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapeuten en in het big-register.

De fysiotherapeut is deskundig als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. De fysiotherapeut behandelt individueel en groepen. De behandeling kan bestaan uit algemene passieve mobilisatietechnieken, oefentherapie, massage en fysiotechniek. Daarnaast heeft de algemeen fysiotherapeut een adviserende en coachende rol.