Fysiotherapie en Training Centrum Zuidwolde

Bernhardlaan 1 - 7921 CD Zuidwolde
0528 - 371 286
Fysiotherapie en Training Centrum Zuidwolde
Fysiotherapie en Training Centrum Zuidwolde

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en gezondheidsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Wet Cliënten rechten Zorg (WCZ) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

De medewerkers van Fysiotherapie en Training Centrum Zuidwolde raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, zijn wij aangesloten bij diverse netwerken, het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie, en een extern onderzoeksbureau. Hiervoor worden een (deel van) uw gegevens gebruikt. Dit gebeurt uitsluitend na uw toestemming en door middel van pseudonimisatie. Pseudonimiseren is een beveiligingsmaatregel waarbij persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat daarbij duidelijk wordt over welke personen de gegevens gaan. Bij pseudonimiseren van persoonsgegevens kunnen gegevens alleen nog herleidbaar zijn tot een specifiek persoon als er gebruik wordt gemaakt van aanvullende gegevens.