Ergotherapie Leudal Peel en Maas

Stationsstraat 17 - 6093 BJ Heythuysen
0475 - 491 876
Ergotherapie Leudal Peel en Maas
Ergotherapie Leudal Peel en Maas

Een ergotherapeut is deskundig op het gebied van problemen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Door ziekte of letsel kunnen mensen in kleine of grotere mate belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven. Dit kan betrekking hebben op activiteiten in de zelfverzorging, huishoudelijke taken, werk, hobby’s, mantelzorgtaken of zichzelf kunnen verplaatsen.

Hierdoor kunnen mensen belemmerd worden hun leven te leiden zoals ze dit zelf willen. Dit vraagt om ondersteuning van een therapeut met kennis en vaardigheden op dit gebied, om de regie betreft hun eigen leven weer terug te krijgen. De aandoening of ziekte die ten grondslag ligt aan deze belemmeringen kan heel verschillend zijn. Wij nemen de praktische problemen die u ervaart als uitgangspunt voor behandeling.