DWOW

Pr. Irenestraat 19 - 1771 CD Wieringerwerf
0227 - 602 654
DWOW
DWOW

In de zomer van 1946 werd in Winkel de Rooms Katholieke Sportvereniging “D.W.O.” opgericht. De betekenis “Door Water Ontstaan”, werd later veranderd in “Door Wilskracht Overwinnen”. Een vereniging waar naast sport ook toneel, zang en dans werd georganiseerd. De behoefte aan een eigen voetbalvereniging in Wieringerwerf groeide.

Op 4 juni1951 was het zo ver dat er officieel sprake was van een 2e voetbalvereniging in de Wieringermeer. Spelers meldden zich aan en op 20 juli 1951 werd de oprichtingsvergadering gehouden in “de Maaier”. Na enige onduidelijkheid staat er nu ook in de boeken van de K.N.V.B. dat de datum 20 juli 1951 genoemd als de dag dat v.v. D.W.O. werd ingeschreven als voetbalclub. In 1958 werd de naam van de vereniging veranderd in D.W.O.W.. De letters vertegenwoordigen: “Door Wilskracht Overwonnen Wieringermeer”. Ook kreeg de vereniging in dat jaar de Koninklijke Goedkeuring. In 1977/1978 werd het nu bestaande sportcomplex met veel zelfwerkzaamheid verwezenlijkt. Op 8 april 1978 werd het complex officieel geopend.

Sportief gezien heeft het eerste team zich gedurende deze periode bevonden tussen de 3e klas en 1e klas van de afdeling Noord-Holland. In 1995/1996 werd er helaas gedegradeerd naar de nieuw opgerichte 8e klas van de K.N.V.B. district West 1.
Gelukkig werd er dat jaar daarop met dezelfde trainer v/d Molen weer gepromoveerd via de nacompetitie naar de 7e klas district West 1.