Driestroomhuis Romsicht

Boarnsterdyk 72 - 8491 AW Akkrum
0566 - 848 049
Driestroomhuis Romsicht
Driestroomhuis Romsicht

Wij, Regina en Sjouke van Dijk, hebben in 2019 Driestroomhuis Romsicht opgezet. Door jarenlange ervaring als pleegouder en meeleefgezin zijn wij tot het besluit gekomen een Driestroomhuis op te zetten. De Driestroom is onze franchise organisatie. Dit betekent dat wij diensten van Driestroom afnemen waardoor we voldoen aan de, door het zorgkantoor gestelde, eisen van zorgverlening.