De Paschalisschool

Suikerbergseweg 2 - 6604 AE Wijchen
024 - 366 1209
De Paschalisschool
De Paschalisschool

De Paschalisschool biedt aan leerlingen onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen, met als doel om iedere leerling tot zijn recht te laten komen. Aanbod, instructie en verwerking sluiten zo optimaal mogelijk aan bij de pedagogische en didactische onderwijsbehoefte(n). De leerlingen zijn gemotiveerd en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en de omgeving. Ouders en school werken intensief samen, waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen.