De Berkenschutse

Sterkselseweg 65 - 5591 VE Heeze
040 - 227 93 00
De Berkenschutse
De Berkenschutse

De Berkenschutse werkt vanuit de volgende visie:

De Berkenschutse levert een bijdrage aan het meest passende onderwijs voor leerlingen, door onze unieke expertise te delen en zelf voortdurend nieuwe expertise te zoeken, te ontwikkelen en toe te passen.

Collectieve ambitie:

De Berkenschutse voorziet in excellent onderwijs en speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs op dat moment overstijgen. Alle medewerkers werken multidisciplinair, hebben een onderzoekende en reflectieve houding, passend binnen een professionele leeromgeving. Als netwerkorganisatie is De Berkenschutse naar buiten gericht.