De Akker

Meibloem 46-48 - 1716 VA Opmeer
0226 - 352 410
De Akker
De Akker

Welkom op de Akker!
‘Op de Akker hebben we oog voor elkaar’:

‘We kennen elkaar en voelen ons betrokken!’

‘We zien elkaars talenten, behoeftes en uitdagingen en we voelen ons veilig!’

Het onderwijsaanbod op de Akker kenmerkt zich door een stevige basis van de leervakken, met daarnaast veel ruimte voor ontdekkend leren en creatief bezig zijn.

We werken met een continurooster van 8.30 tot 14.30 uur. Alleen op woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.15 uur vrij.