Da Costaschool

Laan van Turkenburg 2 - 2411VM Bodegraven
0172 - 61 18 97
Da Costaschool
Da Costaschool

In groep 1 en 2 leren de kinderen allerlei vaardigheden door te spelen. Ze krijgen daarbij ruimte voor eigen keuzes. De leerkracht helpt de kinderen in hun ontwikkeling door mee te spelen en opdrachten te geven.

In groep 3 en 4 wordt gewerkt aan een goede basis voor de vakken lezen, taal, rekenen en spelling. Er wordt waar mogelijk gewerkt met verschillende niveaugroepen. 

Vanaf groep 5 wordt de basisstof uitgebreid met wereldoriëntatievakken als aardrijkskunde en geschiedenis. De kinderen werken in verschillende niveaugroepen voor verschillende vakken. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces door te werken aan weektaken. Gaandeweg worden ze ook beoordeeld op hun eigen leerniveau.