Christelijke Gereformeerde Kerk Putten

Hoflaan 3 - 3881 LT Putten
0341 - 357 508
Christelijke Gereformeerde Kerk Putten
Christelijke Gereformeerde Kerk Putten

We willen u/jou graag bekend maken met Gods Woord. God wil ons bekend maken met  het evangelie van redding en verlossing door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.  

Elke zondag en op feestdagen worden er diensten gehouden waarin Gods Woord wordt uitgelegd en waarvoor u van harte wordt uitgenodigd om deze bij te wonen.

Ons kerkgebouw welke naast de nieuwe begraafplaats van Putten ligt wordt ook als aula gebruikt. U kunt het gebouw vinden aan de de Hoflaan 3, deze ligt parallel aan de provinciale weg N798 van Putten naar Nijkerk.