Home » Gelderland » Neder Betuwe » Onderwijs

CBS Rehoboth

Plataanstraat 12 - 4051GS Ochten
0344 - 64 13 73
CBS Rehoboth
CBS Rehoboth

Het Woord van God staat op onze christelijke school centraal. Dit proberen we in het totale onderwijs tot uitdrukking te brengen. Dat merken de kinderen elke dag en alle kinderen doen aan de godsdienstige activiteiten mee. Elke dag beginnen en eindigen we met gebed. We vertellen drie keer per week Bijbelverhalen.

Bij sommige vakken leren we de kinderen na te denken over wat zij horen en zien. Bijvoorbeeld lessen over oneerlijkheid in de wereld of kinderarbeid in arme landen moeten hen aan het denken zetten. Zo kunnen we meer voorbeelden geven die bepalend zijn voor onze keuzes. Geloven moet tot uiting komen in heel ons doen en laten, want je neemt het christen zijn mee in alles wat je doet. Dit bepaalt ons bijzondere onderwijs, wat tot uiting moet komen in kwaliteit, structuur en variatie.