CBS De Kinderkring

Cornelis Kempenaarlaan 2 - 2481XB Woubrugge
0172 - 51 83 71
CBS De Kinderkring
CBS De Kinderkring

De Kinderkring is een protestants-christelijke basisschool. We werken vanuit het Christelijk geloof en de waarden zoals die in de Bijbel zijn verwoord. Daar horen voor ons aandacht en ruimte voor andere godsdiensten bij, evenals het respecteren van de waarden die daarin worden verkondigd.

Wij dragen het motto “Waar kinderen samen groeien” met ons mee. Samenwerking staat centraal binnen onze school. Wij geloven dat wanneer je de samenwerking met elkaar opzoekt, kinderen zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling kunt ondersteunen. De samenwerking geldt niet alleen voor leerlingen, maar zeker ook voor leerkrachten. Wij kiezen ervoor om niet één leerkracht voor één leerjaar verantwoordelijk te laten zijn. Een groep leerkrachten is bij ons samen verantwoordelijk voor alle leerlingen binnen de bouw of unit waarin zij werken.