Bs. De Kiem

Bs. De Kiem

Adres: De Ploeg 101 - 5384 HL Heesch
Telefoon: 0412-453655
E-mail: [email protected]
Website: www.bsdekiem.nl

Op een dynamische, uitdagende en innovatieve manier, in een rijke, veilige (leer-) omgeving, worden kinderen begeleid in het proces om zich te ontwikkelen tot een respectvol individu met zelfvertrouwen, dat is voorbereid op de maatschappij.

 We willen dat onze leerlingen in de sterk aan veranderingen onderhevige maatschappij kunnen opgroeien tot volwaardige mensen die durven te staan voor normen en waarden.