BrabantZorg | Locatie MuzeRijk Uden

Klarinetstraat 4 - 5402 BE Uden
0413 - 268 548
BrabantZorg | Locatie MuzeRijk Uden
BrabantZorg | Locatie MuzeRijk Uden

Ontmoetingsplein MuzeRijk is het bruisende hart in de Udense wijk Bitswijk. Hier vind je zorg voor ouderen met dementie onder één dak met buitenschoolse opvang, gespecialiseerde dagopvang voor kinderen met een beperking, twee basisscholen, een peuterspeelzaal en ruime sportmogelijkheden. Een plaats waar jong en oud elkaar ontmoeten, van en met elkaar leren en samen activiteiten ontplooien.