Bewonersvereniging Schiedam-Zuid

Leliestraat 10 - 3114 NK Schiedam
010 - 473 05 03
Bewonersvereniging Schiedam-Zuid
Bewonersvereniging Schiedam-Zuid

Kent u de Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid, de BVSZ, al? Al meer dan 45 jaar ondersteunt de vereniging bewoners uit de wijk om de woon- en leefsituatie in de wijk Zuid te verbeteren. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die onderverdeeld zijn in verschillende werkgroepen, zoals Huurdersbelangen, Stadsvernieuwing/Milieu en de Redactie van de Gorzette (ons verenigingsblad). Samen met groepen actieve leden (straatteams en klankbordgroepen) onderhouden wij contacten met vele instanties zoals de Gemeente, het WOT (Wijk Ondersteunings Team) en Woonplus, en nemen wij deel aan het Wijkoverleg.

Voor slechts € 7,00 per jaar kunt u lid worden en daarvoor krijgt u:
– ondersteuning en advies bij contacten en instanties
– 4 keer per jaar de Gorzette en jaarlijks het jaarverslag
– een glossy jubileumnummer 35+ van de BVSZ