Basisschool Villa Kakelbont

Nieuweweg 3 - 1782 AZ Den Helder
0223 - 614 741
Basisschool Villa Kakelbont
Basisschool Villa Kakelbont

Villa Kakelbont is een internationale school in het hart van Den Helder. Onze school richt zich op kinderen die net in Nederland zijn en nog (bijna) geen onderwijs binnen onze landsgrenzen hebben genoten. Het doel is om hen in veertig weken de Nederlandse taal eigen te maken en ze zo voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

Wij hechten veel waarde aan de (sociale) redzaamheid van kinderen: grip krijgen op je nieuwe leef- en schoolomgeving. Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor een middel. Taalonderwijs is dan ook dé rode draad binnen ons onderwijs. Door het jaar heen werken wij met vijf thema’s die dicht bij de behoefte van de leerlingen staan: wonen, eten en drinken, gezondheid, dieren en het thema verkeer en vervoer. Binnen de context van deze thema’s leren we leerlingen grip te krijgen op hun nieuwe omgeving.

Wij vinden welbevinden en betrokkenheid van de kinderen de basis voor fundamenteel leren. Dit bepaalt ons pedagogisch en didactisch handelen: zorgen voor een veilige optimale leeromgeving en uitgaan van de competenties van elk individueel kind. Zo helpen we onze leerlingen zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Samen leren, samen leven!