Basisschool ’t Kempke

Past Ceijssensstraat 5 - 6077 AS St. Odiliënberg
0475 - 54 24 02
Basisschool ’t Kempke

Onze school is van oorsprong een Katholieke basisschool. Dat betekent dat we volgens een aantal geldende waarden en normen ons onderwijs inhoud en vorm geven en aandacht schenken aan de tradities die van oudsher passen binnen het Katholicisme. Kernwoorden die voor ons gelden zijn o.a. respect, solidariteit, optimisme en vrijheid. Momenteel bezoeken niet alleen kinderen uit katholieke gezinnen onze school. Basisschool ’t Kempke is een school waar kinderen en ouders met andere geloofsovertuigingen welkom zijn. Naast de aandacht voor het katholieke geloof en haar tradities schenken we eveneens aandacht aan de andere geloofsovertuigingen en de daarbij behorende tradities, waarden en normen.