Prinses Beatrixschool

Domineestraat 2 - 5571 EJ Bergeijk
0497-572781
Prinses Beatrixschool
Prinses Beatrixschool

Wij zijn een dorpsschool in het centrum van Bergeijk. De school staat naast een kinderboerderij, een beeldentuin en het Eichamuseum. Kinderen hebben veel ruimte om te spelen en te leren in een groene omgeving. Op 1 oktober 2014 was het leerlingaantal 205, verdeeld over 9 groepen. De verwachting is dat het de komende jaren licht zal stijgen. In de kleuterbouw werken wij met combinatiegroepen. Binnen de school is buitenschoolse opvang aanwezig. Bergeijk heeft een aantal verenigingen die actief betrokken zijn bij de school. Wij werken op school met een continu rooster. Het overblijven wordt mede verzorgd door vrijwilligers/ouders. Sinds 2015 is er in de school een jeugdbibliotheek uitleenpunt. De Prinses Beatrixschool is van oorsprong een protestant christelijke basisschool die eerst vooral veel leerlingen had vanuit de regio. Onze achtergrond is nog steeds het uitgangspunt van ons handelen, maar de nabijheid van de school is steeds belangrijker.