Basisschool de Vlinderakker

Basisschool de Vlinderakker

Adres: Biestsestraat 38 - 5084 HG Biest-Houtakker
Telefoon: 013-5051400
E-mail: [email protected]
Website: www.devlinderakker.nl

Samen op weg naar een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jarigen door het vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC).

Nu we samen in één gebouw zitten, werken we steeds intensiever samen met Klik Kinderopvang richting het vormen van een IKC (Integraal Kind Centrum) Het uitgangspunt hierbij is om zorg te dragen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jarigen. Doel voor het komend schooljaar is het vasthouden en stimuleren van de onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten van de partners op het gebied van VVE (vroeg voorschoolse educatie).

Tijdens activiteiten slaan we de handen ineen, zodat de talenten van kinderen tot het hoogst haalbare worden ontwikkeld. Het zijn alle betrokken professionals die samen (kern)kwaliteiten en talenten bij de kinderen weten aan te boren en te ontwikkelen door inzet van coaching-, begeleiding- en communicatieve vaardigheden. Door het bundelen van krachten van ouders, professionals en de gemeenschap, kunnen we kinderen binnen het te vormen IKC de mogelijkheid bieden om te anticiperen en door te groeien in hun eigen ontwikkeling en sociale omgeving.