Basisschool De Triangel

Kerkstraat 2 - 5595 CX Leende
040 - 206 5426
Basisschool De Triangel
Basisschool De Triangel

Op basisschool De Triangel willen we altijd beter worden in ons primaire proces. Dat kunnen we niet alleen. Daarom streven we naar intensieve samenwerking met ouders en partners in ons bredeschool concept, zoals Korein en de bibliotheek, om blijvend te werken aan kwaliteitsverbetering. Onder kwaliteit verstaan we niet alleen de hoge opbrengsten die we realiseren, maar vooral ook het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving. We maken gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt om die uitdagende leeromgeving te realiseren. Om de samenwerking tussen de kinderen te bevorderen wordt in alle groepen Structureel Coöperatief Leren (SCL) ingezet. Samen bereiden we onze kinderen voor op de wereld van morgen.