Basisschool de Havenrakkers

Nieuwland 32 - 1151BR Broek in Waterland
020 - 403 18 47
Basisschool de Havenrakkers
Basisschool de Havenrakkers

Onze school is geworteld in de Broeker leefgemeenschap. Broek in Waterland is een prachtig dorp; de oude kern staat bijna in zijn geheel op de Monumentenlijst. OBS De Havenrakkers is de enige school in het dorp. Sinds 1600 zijn er vijf schoolgebouwen in Broek in Waterland verrezen. Van deze gebouwen bestaan er nog vier: drie gebouwen in gewijzigde vorm met een andere bestemming en ons huidige schoolgebouw. Dit gebouw werd in 1975 in gebruik genomen. In 2006 is het gebouw verbouwd en deels voorzien van een bovenverdieping waarin o.a. de schoolbibliotheek, een teamkamer en de directiekamer geplaatst zijn. 

De school dankt zijn naam aan het Havenrak, een water in het midden van het dorp. Ruim 330 leerlingen bezoeken dagelijks onze school en zo’n 20 teamleden werken met hart en ziel aan goed en uitdagend onderwijs voor uw kind.

Binnen 2 jaar wordt de school in een nieuw gebouw gehuisvest. De school is inmiddels getekend en in dit schooljaar verhuizen we naar een tijdelijke huisvesting ( Veld SDOB). Zoals het er nu uit ziet verhuizen we tussen de meivakantie en de zomervakantie naar de tijdelijke huisvesting. Bovenstaand stukje schreef ik ook al in de schoolgids van 2017-2018, maar we hopen uiteraard dat we dit schooljaar echt gaan verhuizen zodat er gebouwd kan worden. Zomer 2020 hopen we het nieuwe gebouw te betrekken.