Augustinusschool Papendrecht

P.J. Troelstrastraat 98 - 3354 BN Papendrecht
078-6154167
Augustinusschool Papendrecht
Augustinusschool Papendrecht

Onze school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. De Augustinusschool geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders. Van ouders wordt dan ook gevraagd bij het inschrijven van hun kind de grondslag en het doel van onze school te onderschrijven. Zij stemmen ook in met het identiteitsdocument dat in mei 2006 voor het eerst is vastgesteld. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school liggen in elkaars verlengde. Verder gaan we uit van de drieslag gezin, kerk en school. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak de leerlingen waarden en normen bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen af komt.

Onze school wil de komende jaren vanuit deze grondslag vorm geven aan het onderwijs waarbij binnen het leerstofjaarklassensysteem aandacht is voor de verschillen tussen de kinderen. Uitgaande van onze missie zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om recht te doen aan het omgaan met verschillen en het bieden van gedifferentieerd onderwijs. Hieraan gekoppeld is de gedachte dat wij willen uitgaan van een aantal basisbehoeften van het lerende kind.