ATZ Zorg

Willem Dreeslaan 430 - 2729 NK Zoetermeer
0793 - 030 367
ATZ Zorg
ATZ Zorg

ATZ Zorg is er voor de meest kwetsbaren in de regio Zoetermeer, Den Haag en Amsterdam, van 0 tot 100+. ATZ Zorg helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Voor hen willen we een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden bij hun thuis. Daarbij vinden wij persoonlijke aandacht het belangrijkste. Hierbij denken we niet vanuit wetten en geldstromen, maar vanuit de mens als unieke individu met regie over zijn eigen leven.

We zijn een brede dienstverlener op gebied van welzijn en hulpverlening: een plek waar mensen laagdrempelig en open geholpen worden. Wij staan voor een inclusieve benadering van onze cliënten, waar mensen volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. De dienstverlening van ATZ Zorg staat open voor iedereen. We streven hiernaar door in onze hulpverlening verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie tussen de maatschappelijke dienstverlening en zorg, als buiten de organisatie met lokale partners.