4D-Solutions BV

H.Walaardt Sacréstraat 206 - 1117 BR Schiphol Oost
020-3161395
4D-Solutions BV

4D-Solutions richt zich op projectmanagement en advies ten behoeve van inrichting van de technische informatievoorziening van gebouwbeherende organisaties. Het betreft onder andere het volgende: Projectondersteuning ten behoeve van: -Technische installaties; -Ruimtebeheer/Verhuisplanning; -Vlekkenplannen; -Bedrijfshulpverlening; -Onderhoud en schoonmaak; -3D simulatie; Advies en ondersteunende activiteiten met betrekking tot: – Projectleiding en ondersteuning; (ook bij uitbesteding in binnen en buitenland) – Inrichten tekenkamer activiteiten; (onder andere soft- en hardware keuzes en type netwerk) – Ontwerpen van richtlijnen en procedures voor een duidelijkere en effectieve technische informatievoorziening; – Project- en kwaliteitsplannen. 4D-Solutions richt zich mede op beheer en instandhouding ten behoeve van de informatievoorziening van gebouwbeherende organisaties.